ZAJEDNO SVI POSTIŽEMO VIŠE

O nama

H2E nije klasična priča

H2E su osnovali mladi interdisciplinarni stručnjaci koji već godinama proučavaju i razvijaju uređaje za stalno aditiviranje motora sa unutrašnjim sagorevanjem vodonik i kiseonik gasom.

Na istraživanju i razvoju H2E tehnologije sa velikim entuzijazmom, intenzivno je radilo 20 talentovanih inženjera i tehničara – uz veliku podršku naučne zajednice i brojnih eksperata kojima smo se obraćali za pomoć u različitim fazama. Naš cilj nije bio profit, već da dokažemo da smo sposobni od nule razviti nešto. Kasnije smo shvatili da je to zapravo kompletno nova tehnologija, i to sa ogromnim potencijalom i iz koje može nastati čitava lepeza novih, gotovo revolucionarnih proizvoda. Razvoj smo finasirali vlastitim sredstvima, a kada bi istih ponestalo radili bismo i razvoj za druge, ali samo inovativne automotive projekte.

H2E® Tehnologija

H2E je kompletno nova zaštićena tehnologija, razvijena od strane mladih stručnjaka. Na bazi ove tehnologije je razvijen sistem koji se sastoji od hardvera i softvera, namenski razvijenih za primenu vodonika i kiseonika u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Nakon 8 godina i najmanje 20 000 inženjerskih radnih sati, možemo sa pravom reći da H2E tehnologija nema konkurenciju i da smo razvili tehnološki najnapredniji sistem za čišćenje motora SUS.

Saznajte više