H2E Tehnologija

Najinovatnija mašina za dekarbonizaciju

VODONIK I KISEONIK

Razvijamo tehnologiju koja omogućava proizvodnju vodonika i kiseonika ponovljivog kvaliteta bez obzira na uslove u kojima se sistem nalazi. Kako svaki motor sa unutrašnjim sagorevanjem zahteva različite parametre, razvili smo sistem koji se trajno/kostantno prilagođava na osnovu povratnih informacija, kako bi se postigao maksimalan efekat / korist od H2E dekarbonizacije motora.

Inovativno

Tehnologija za tretiranje motora sa unutrašnjim sagorevanjem vodonikom i kiseonikom kako bi se smanjila emisija štetnih izduvnih gasova i smanjili troškovi eksploatacije

Patentirana tehnologija

Industrijske mašine namenjene za proizvodnju gasa vodonika i kiseonika, koji podstiče atmosferu u kojoj dolazi do degradacije naslaga ugljenika u kompresionom prostoru i izduvnom sistemu motora neinvazivnim putem razvijene su na bazi patenta WO2019132684 - MODULAR DEVICE AND PROCEDURE FOR PRODUCING REPRODUCIBLE QUALITY HYDROGEN AND OXYGEN GASES

Inovacija

Kontrolni panel u vidu procesne Android aplikacije. Putem Bluetooth veze omogućava povezivanje mašine sa „oblakom“ (baza podataka), što je neophodno za postizanje optimalnih rezultata na tretiranom motoru, ali i dalje unapređenje parametara po/u patentiranom postupku.

H2E Softverska

IT rešenja

H2e android application

IOT

Softverska mreža H2E kao srce glavnog projekta ima značajan efekat za ovu novu tehnologiju korišćenjem savremenih IT rešenja i pružanjem alata koji čine H2E tehnologijom jedinstvenom i pouzdanom za krajnje korisnike. H2E mreža (softver) će operaterima olakšati upotrebu mašine, a uz pomoć modernog koncepta IoT (Internet Of Things) sistem će sam odrediti najoptimalnije parametre postupka (trajanje postupka, kvalitet i količina gasa) za agregat (motor) automobila krajnjih korisnika.