Blog.

Blog

Uticaj emisija štetnih gasova iz automobila na životnu sredinu

Automobili, kamioni, autobusi koji koriste fosilna goriva najveći su zagađivači vazduha. Opšte je poznato da kompletan saobraćaj emituje više od […]


EKOLOŠKE POSLEDICE UPOTREBE FOSILNIH GORIVA

Efekti fosilnih goriva na okolinu   Fosilna goriva su rude formirane geološkim procesima iz ostataka organske materije proizvedene fotosintezom pre […]